Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

 

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ 85%

ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНТА НА

ОБУЧЕНИЕ В

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ЕНПИЕЙ ЕДЮКЕЙШЪН”

ПО ПРОЦЕДУРА „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”

2016 – 2020 НА ОП РЧР

 

АКО:

-         РАБОТИТЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР;

-         НЕ РАБОТИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ;

-         НЯМАТЕ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ;

-         НЕ СТЕ СЕ ОБУЧАВАЛИ С ВАУЧЕРИ;

-         ЖЕЛАЕТЕ НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 

НАПРАВЕТЕ СВОЯ ИЗБОР И ЕЛАТЕ ПРИ НАС

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ЕНПИЕЙ ЕДЮКЕЙШЪН” -

РЕГИСТРИРАН ДОСТАВЧИК НА ОБУЧЕНИЯ С

ВАУЧЕРИ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 

 

„КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПО ПРОЕКТНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ГРАД МОНТАНА – ПРО МОНТ“

Център за професионално обучение „ЕнПиЕй Едюкейшън“ започва реализация на дейностите по проект „КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПО ПРОЕКТНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ГРАД МОНТАНА – ПРО МОНТ“ по Ключова дейност 1 - "Мобилност", сектор "Образование  на възрастни", на Програма „Еразъм+“.

Учебен център „ЕнПиЕй Едюкейшън“ ЕООД  организира и провежда  курсове по ключови компетентности – чуждоезиково обучение, предприемачество, мотивационни обучения и курсове за начално професионално обучение, преквалификация и допълнителна квалификация по 17 професии, между които „Продавач-консултант“, „Фризьор“, „Счетоводител“, „Сътрудник в малък и среден бизнес“, „Готвач“, „Барман“, „Озеленител“, „Касиер“, „Шивач“, „Офис-секретар“, „Оператор на компютър“ и др..

Проектът "ПроМонт" предвижда европейска мобилност с цел обучение на 9 преподаватели от учебен център "ЕнПиЕй Едюкейшън", гр. Монтана, която да се проведе в рамките на 1 седмица в Португалия.

Целта на проекта е обучители на възрастни от учебния център да усвоят знания и умения в преподаването на "Проектно предприемачество".  Темата е търсена от хората в град Монтана, като алтернатива на значителното снижаване на стандарта на живот и безработица в града.

Очакваното краткосрочно въздействие е свързано със създаването на качествена образователна услуга за възрастни в град Монтана по темата "Проектно предприемачество" и засилване на международната дейност на учебен център "ЕнПиЕй Едюкейшън" като постоянен източник на ноу-хау в образованието за възрастни.

 

В дългосрочен план обученията по "Проектно предприемачество" в град Монтана и Северозападна България като цяло ще създадат подготвени граждани за управление на проектно финансиране от ЕС, което ще съживи икономическата активност, ще намали безработицата и подобри стандарта на живот.

Учебен център „ЕнПиЕй Едюкейшън“ ЕООД  организира и провежда курсове за начално професионално обучение, преквалификация и допълнителна квалификация.

Центърът предлага и изнесено обучение, при което съответният курс се провежда в удобно за възложителя време и място. Продължителността се определя при спазване на изискванията на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му, за необходимия хорариум часове за всяка отделна специалност.

Обучение завършва с изпити по теория и практика и издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

ЦЕНТЪРЪТ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

1. Професионално обучение и квалификация;

2. Разработване на проекти;

3. Семинари по актуални теми;

4. Консултации;

5. Езиково обучение;

6. Регистрация на фирми;

7. Събитиен мениджмънт;

8. Обучение за развитие на индивидуални стратегически компетенции / ключови умения/;

9. Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател на работното място или с откъсване от работния процес:

• Обучения за начална и допълнителна професионална квалификация;

• Обучение за оптимизиране на мениджърските умения на екипите на различни нива;

10. Обучения на безработни лица