Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Социалният асистент се грижи за възрастни хора, които живеят сами, за тежко болни хора или хора с увреждания, работейки в домашна обстановка. Неговите задължения са свързани с:

 • организиране на грижата и ежедневните дейности, осигурявайки нужните санитарни и домашни условия;
 •  грижа за здравето и сигурността на клиента, предложения във връзка с намаляване и/или премахване (ако е възможно) на рисковете в домовете;
 • в случай на спешност - информиране на лицето за контакт и на личния лекар на човека, за когото се грижи;
 •  организиране и подкрепа при различни дейности, провеждани в дома и извън него, забавления, комуникация и поддържане на социални контакти;
 •  помощ при подготовката на нужните документи за явяване пред ТЕЛК и РЕЛК и при настаняване и/или изписване от болница;
 •  полагане на грижи след хоспитализация, рехабилитация и др.
 •  това да взима предвид конфиденциалността на факти и обстоятелства, които е научил по време на работния процес, с изключение на случаи, в които има риск за здравето на възрастния човек;