Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

КЛЮЧОВ КОМПЕТЕНТНОСТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

 

 

„ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ”

 

Продължителност:  45 часа

 

Форма на обучение: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна

 

„Етика на общуване с електронни средства. Антивирусна защита“

„Компютърни мрежи, работа в Internet среда,

 работа с програма за презентации“

„Работа с бази данни, съхраняване и управление на информации“

„Работа с основни текстообработващи програми“

„Работа с електронни таблици“

„ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

 

Продължителност:  30 часа

Форма на обучение: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна

 

„Основи на корпоративната социална отговорност“

„Умения за планиране и ръководене на проекти“

„Усъвършенстване на умения за подготовка и

 разработване на проекти“

”Обща икономическа култура”

„Предприемачество“

 

„Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”

 

Продължителност:  30 часа

Форма на обучение: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна

 „Работа с научни инструменти – ефективни маркетингови проучвания“

„Работа с програми за управление на личната информация“

„Основни познания по математика и приложение на математиката в ежедневния живот“

 

 

 

 

„ОБЩУВАНЕ НА РОДЕН ЕЗИК”

 

Продължителност:  16 часа

 

Форма на обучение: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна

 ”Бизнес и публични комуникации”

”Водене на кореспонденция”

”Ефективни схеми за търсене на работа“

”Подготовка за явяване на конкурс за работа”

”Подобряване на презентанивните умения”

УМЕНИЯ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ -

основни комуникативни умения, свързани с

общуване в делова среда

”Работа в екип и лидерство”

”Събиране и обработване на информация”

”Умения за разговор по телефона”

„ОБЩЕСТВЕНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ”

 

Продължителност:  30 часа

Форма на обучение: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна

 

„Гражданска и социална култура – ценности и трудова мотивация“

„Социално отговорно потребление“

„Структури на ЕС, механизми на управление“

„Управление на конфликти“

 

„ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

Продължителност:  300  часа

Форма на обучение: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна

 

НИВА – А1, А2, В1

”Английски език” - лексика, функционална граматика и способност да се разбират и съставят устни и писмени послания.

”Немски език” - лексика, функционална граматика и способност да се разбират и съставят устни и писмени послания.

 

 

”УМЕНИЕ ЗА УЧЕНЕ”

Продължителност:  30 часа

Форма на обучение: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна

 

 

“Умения за планиране и умения за справяне с комплексни задачи ”

“Мотивационно обучение-

Активно поведение на пазара на труда“

“Работа в екип- Взаимодействие в разнородни групи, споделяне на права и отговорности“

“УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО  – способност за отражателно мислене и действие“

“Възможност за работа под стрес, гъвкавост и адаптивност”