Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

Дигитална компетентност - Основен курс на компютърна грамотност

Общ преглед:

В последните няколко години сме свидетели на масовото навлизане на компютрите във всички сфери на икономиката и професионални области. Те станаха необходим помощник на всеки един от нас. Ние правим огромна разлика между професионалисти и начинаещи, което си личи във всяко едно от предлаганите от нас обучения.

Основният курс на компютърна грамотност има за цел да Ви даде фундаменталните умения за работа с компютър като:

> Как да намирате информация в интернет пространството
> Как да обработвате документи чрез въвеждане, форматиране, съхраняване и разпечатване
> Как се работи с електронни таблици
> Как се води кореспонденция
> Как да изготвяте презентация на фирмата и на дейност й
> Как да организирате с помощта на софтуер планове и задачи
> Как да следите за изправността на компютърната система и да предприемате необходимите мерки за отстраняване на възникнали проблеми.

След завършване на обучението ще получите Удостоверение компютърна грамотност!

Наш приоритет е Вашето бъдещо развитие и повишаване на конкурентноспособността в сфери имащи значение за Вас!