Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

NPA Education предлага дневна и вечерна 

 форма  на обучение.

Немски език - А1, А2, В1

Брой часове: 300 учебни часа, І - ІІІ ниво, всяко ниво е по 100 уч. часа.