Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“ извършва безплатно обучение с ваучери на заети лица по Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г. по схема "Аз мога повече" по следните ключови компетенции:

Английски език, Немски език за нива А1, А2, В1 по Общата Европейска Езикова Рамка.

 Мотивационно Обучение

Умения за работа под стрес

Управление на времето

Работа в екип

Социално отговорно потребление

Структури на ЕС

Гражданска и социална култура

Бизнес и публични комуникации

Работа в екип и лидерство

Презентационни умения

Ефективни схеми за търсене на работа

Водене на кореспонденция

Предприемачество

Обща икономическа култура

Усъвършенстване на умения за подготовка и разработване на проекти

Умения за планиране и ръководене на проекти

Основи на корпоративната социална отговорност

Работа с база данни

Работа с електронни таблици

Етика на общуване с електронни средства

 Програмата „Аз мога повече” финансира 100% от обучението на лица, заети по трудово правоотношение на пълен или непълен работен ден, както и самоосигуряващи се лица, без значение от сферата им на дейност.

Те могат да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или в обучения за  повишаване на ключови умения.

 Важно: Не се изисква никакво допълнително заплащане за доставчика на обучение – депозити, доплащане за нива, учебници и т.н. Вашият ваучер покрива 100% от разходите за Вашето обучение, съгласно правилата, въведени от Европейския съюз по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

 Как става кандидатстването?

Първа стъпка: Подавате документи в Бюрото труда по местоживеене по програма “Аз мога повече”.

Втора стъпка: След одобрение, получавате  УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО от Бюрото по труда за потвърждение, че сте одобрен/а за включване в обучение с ваучери по схема “Аз мога повече”.

Бележка: Ако не получите  писмо – проверете лично в Бюрото по труда дали сте одобрен/а.

Трета стъпка: Получавате  УВЕДОМЛЕНИЕ от Бюрото по труда, което е поименно. То съдържа две части:
Първата част е за Лицето, т.е за Вас. В нея е вписан срок на валидност от един месец, през който трябва да си намерите Доставчик на обучение. Този срок може да бъде удължаван от Бюрото по труда в случаите, че не сте намерили подходящия Доставчик на обучение през този месец.
Втората част –  предоставяте документацията на ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“(вижте стъпка четири).  

Четвърта стъпка: Посетете лично ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“ и представете уведомлението за обучение, което сте получили от Бюрото по труда. ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“ попълва втората част от уведомлението, като посочва датата за начало на курса.

Пета стъпка: Връщате втората част на уведомлението (тази, която е попълнена от ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“) в Бюрото по труда и получавате ВАУЧЕР за обучение. Ваучерът е поименен и трябва да се съхранява чист – без надрасквания и наранявания, в противен случай става невалиден.

Шеста стъпка: Необходимо е да ни предоставите ваучера веднага след получаването му.

Седма стъпка: Преминавате избрания от вас курс в ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“

 Необходими документи и формуляри:

 Формите на обучение с ваучери са:

 • Вечерна (след работа)
 • Съботно-неделна
 • Дневна (през седмицата)

ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“ Ви предлага:

 • Модерна учебна база;
 • Обучение в удобно за Вас време, по избран от Вас график;
 •  Удобно място за провеждане на обучението;
 •  Квалифицирани преподаватели;