Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…


ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ 85%

ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНТА НА

ОБУЧЕНИЕ В

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ЕНПИЕЙ ЕДЮКЕЙШЪН”

ПО ПРОЦЕДУРА „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”

2016 – 2020 НА ОП РЧР

 

АКО:

-         РАБОТИТЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР;

-         НЕ РАБОТИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ;

-         НЯМАТЕ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ;

-         НЕ СТЕ СЕ ОБУЧАВАЛИ С ВАУЧЕРИ;

-         ЖЕЛАЕТЕ НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 

НАПРАВЕТЕ СВОЯ ИЗБОР И ЕЛАТЕ ПРИ НАС

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ЕНПИЕЙ ЕДЮКЕЙШЪН” -

РЕГИСТРИРАН ДОСТАВЧИК НА ОБУЧЕНИЯ С

ВАУЧЕРИ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 

 

 

 

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ 85%

ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНТА НА

ОБУЧЕНИЕ В

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ЕНПИЕЙ ЕДЮКЕЙШЪН”

ПО ПРОЦЕДУРА „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”

2016 – 2020 НА ОП РЧР

 

АКО:

-         РАБОТИТЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР;

-         НЕ РАБОТИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ;

-         НЯМАТЕ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ;

-         НЕ СТЕ СЕ ОБУЧАВАЛИ С ВАУЧЕРИ;

-         ЖЕЛАЕТЕ НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 

НАПРАВЕТЕ СВОЯ ИЗБОР И ЕЛАТЕ ПРИ НАС

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ЕНПИЕЙ ЕДЮКЕЙШЪН” -

РЕГИСТРИРАН ДОСТАВЧИК НА ОБУЧЕНИЯ С

ВАУЧЕРИ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 

 

 

„КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПО ПРОЕКТНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ГРАД МОНТАНА – ПРО МОНТ“

Център за професионално обучение „ЕнПиЕй Едюкейшън“ започва реализация на дейностите по проект „КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПО ПРОЕКТНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ГРАД МОНТАНА – ПРО МОНТ“ по Ключова дейност 1 - "Мобилност", сектор "Образование  на възрастни", на Програма „Еразъм+“.

Учебен център „ЕнПиЕй Едюкейшън“ ЕООД  организира и провежда  курсове по ключови компетентности – чуждоезиково обучение, предприемачество, мотивационни обучения и курсове за начално професионално обучение, преквалификация и допълнителна квалификация по 17 професии, между които „Продавач-консултант“, „Фризьор“, „Счетоводител“, „Сътрудник в малък и среден бизнес“, „Готвач“, „Барман“, „Озеленител“, „Касиер“, „Шивач“, „Офис-секретар“, „Оператор на компютър“ и др..

Проектът "ПроМонт" предвижда европейска мобилност с цел обучение на 9 преподаватели от учебен център "ЕнПиЕй Едюкейшън", гр. Монтана, която да се проведе в рамките на 1 седмица в Португалия.

Целта на проекта е обучители на възрастни от учебния център да усвоят знания и умения в преподаването на "Проектно предприемачество".  Темата е търсена от хората в град Монтана, като алтернатива на значителното снижаване на стандарта на живот и безработица в града.

Очакваното краткосрочно въздействие е свързано със създаването на качествена образователна услуга за възрастни в град Монтана по темата "Проектно предприемачество" и засилване на международната дейност на учебен център "ЕнПиЕй Едюкейшън" като постоянен източник на ноу-хау в образованието за възрастни.

 

В дългосрочен план обученията по "Проектно предприемачество" в град Монтана и Северозападна България като цяло ще създадат подготвени граждани за управление на проектно финансиране от ЕС, което ще съживи икономическата активност, ще намали безработицата и подобри стандарта на живот.

ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“ извършва безплатно обучение с ваучери на заети лица по Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г. по схема "Аз мога повече" по следните ключови компетенции:

Английски език, Немски език за нива А1, А2, В1 по Общата Европейска Езикова Рамка.

 Мотивационно Обучение

Умения за работа под стрес

Управление на времето

Работа в екип

Социално отговорно потребление

Структури на ЕС

Гражданска и социална култура

Бизнес и публични комуникации

Работа в екип и лидерство

Презентационни умения

Ефективни схеми за търсене на работа

Водене на кореспонденция

Предприемачество

Обща икономическа култура

Усъвършенстване на умения за подготовка и разработване на проекти

Умения за планиране и ръководене на проекти

Основи на корпоративната социална отговорност

Работа с база данни

Работа с електронни таблици

Етика на общуване с електронни средства

 Програмата „Аз мога повече” финансира 100% от обучението на лица, заети по трудово правоотношение на пълен или непълен работен ден, както и самоосигуряващи се лица, без значение от сферата им на дейност.

Те могат да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или в обучения за  повишаване на ключови умения.

 Важно: Не се изисква никакво допълнително заплащане за доставчика на обучение – депозити, доплащане за нива, учебници и т.н. Вашият ваучер покрива 100% от разходите за Вашето обучение, съгласно правилата, въведени от Европейския съюз по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

 Как става кандидатстването?

Първа стъпка: Подавате документи в Бюрото труда по местоживеене по програма “Аз мога повече”.

Втора стъпка: След одобрение, получавате  УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО от Бюрото по труда за потвърждение, че сте одобрен/а за включване в обучение с ваучери по схема “Аз мога повече”.

Бележка: Ако не получите  писмо – проверете лично в Бюрото по труда дали сте одобрен/а.

Трета стъпка: Получавате  УВЕДОМЛЕНИЕ от Бюрото по труда, което е поименно. То съдържа две части:
Първата част е за Лицето, т.е за Вас. В нея е вписан срок на валидност от един месец, през който трябва да си намерите Доставчик на обучение. Този срок може да бъде удължаван от Бюрото по труда в случаите, че не сте намерили подходящия Доставчик на обучение през този месец.
Втората част –  предоставяте документацията на ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“(вижте стъпка четири).  

Четвърта стъпка: Посетете лично ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“ и представете уведомлението за обучение, което сте получили от Бюрото по труда. ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“ попълва втората част от уведомлението, като посочва датата за начало на курса.

Пета стъпка: Връщате втората част на уведомлението (тази, която е попълнена от ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“) в Бюрото по труда и получавате ВАУЧЕР за обучение. Ваучерът е поименен и трябва да се съхранява чист – без надрасквания и наранявания, в противен случай става невалиден.

Шеста стъпка: Необходимо е да ни предоставите ваучера веднага след получаването му.

Седма стъпка: Преминавате избрания от вас курс в ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“

 Необходими документи и формуляри:

 Формите на обучение с ваучери са:

 • Вечерна (след работа)
 • Съботно-неделна
 • Дневна (през седмицата)

ЦПО „ЕнПиЕй Едюкейшън“ Ви предлага:

 • Модерна учебна база;
 • Обучение в удобно за Вас време, по избран от Вас график;
 •  Удобно място за провеждане на обучението;
 •  Квалифицирани преподаватели;

 

 Центърът за професионално обучение „ЕнПиЕй Едюкейшън“ предлага възможност  на  всички работници и служители, които имат най-малко 6 месеца трудов стаж по професията (удостоверен в трудова книжка), но не притежават законово признати документи, да положат само ИЗПИТ по теория и практика, за да докажат своите професионални компетентности.

 Без да е посещавате курс, може да проверите своите знания и да получите държавно легитимни документи от МОН и НАПОО: Свидетелство за Професионална Квалификация или Удостоверение (за част от професия) за следните професии и  специалности.

 Целта на валидирането е да се улесни достъпа до обучение за придобиване на квалификация по професия и достъпа до пазара на труда.

Лицензирани специалности

3410201 Продавач-консултант

Учебен план

3440301 Оперативно счетоводство 

Учебен план

3450501 Малък и среден бизнес

Учебен план

3450401 Бизнес-услуги

Учебен план

3450601 Касиер

Учебен план

3451203 Земеделско стопанство

Учебен план

3451204  Икономика и мениджмънт

Учебен план

3460101  Бизнес администрация

Учебен план

3460201 Административно  обслужване

Учебен план

4820301 Текстообработване

Учебен план

5410301 Производство на хляб и  хлебни зделия

Учебен план

5410302 Производство на сладкарски изделия

Учебен план

5421101 Шивачество

Учебен план

6220201 Цветарство

Учебен план

6220202  Парково строителство и озеленяване

Учебен план

8110602 Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения

Учебен план

 

8110701  Производство на кулинарни изделия и напитки

Учебен план

 

8110801 Обслужване на заведения  в общественото хранене

Учебен план

 

8150101 Фризьорство

Учебен план