Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

Лицензирани специалности

3410201 Продавач-консултант

Учебен план

3440301 Оперативно счетоводство 

Учебен план

3450501 Малък и среден бизнес

Учебен план

3450401 Бизнес-услуги

Учебен план

3450601 Касиер

Учебен план

3451203 Земеделско стопанство

Учебен план

3451204  Икономика и мениджмънт

Учебен план

3460101  Бизнес администрация

Учебен план

3460201 Административно  обслужване

Учебен план

4820301 Текстообработване

Учебен план

5410301 Производство на хляб и  хлебни зделия

Учебен план

5410302 Производство на сладкарски изделия

Учебен план

5421101 Шивачество

Учебен план

6220201 Цветарство

Учебен план

6220202  Парково строителство и озеленяване

Учебен план

8110602 Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения

Учебен план

 

8110701  Производство на кулинарни изделия и напитки

Учебен план

 

8110801 Обслужване на заведения  в общественото хранене

Учебен план

 

8150101 Фризьорство

Учебен план