Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Услугата “Домашен помощник” се предоставя по начин, който зачита достойнството и личното пространство на потребителя и се съобразява с начина му на живот.

Оказваната помощ се извършва съобразно предпочитанията на потребителя, които се изясняват предварително. Това се отнася в най-голяма степен, когато се оказва помощ на потребителя при:

 • осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на личната хигиена);
 • хигиена на помещението, което потребителят обитава;
 • приготвяне на храна и хранене;
 • боравене с лични вещи и документи;
 • ползване на баня и тоалетна