Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

Умение за учене

Продължителност: 30 часа
Форма на обучение: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна

“Мотивационно обучение- Активно поведение на пазара на труда“
“Работа в екип- Взаимодействие в разнородни групи, споделяне на права и отговорности“
“Възможност за работа под стрес, гъвкавост и адаптивност”
“Умения за планиране и умения за справяне с комплексни задачи ”
“УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО – способност за отражателно мислене и действие“