Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

„ОБЩУВАНЕ НА РОДЕН ЕЗИК”

Продължителност: 16 часа
Форма на обучение: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна

”Бизнес и публични комуникации”
”Водене на кореспонденция”
”Ефективни схеми за търсене на работа“
”Подготовка за явяване на конкурс за работа”
”Подобряване на презентанивните умения”
УМЕНИЯ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ - основни комуникативни умения, свързани с общуване в делова среда
”Работа в екип и лидерство”
”Събиране и обработване на информация”
”Умения за разговор по телефона”

„ОБЩУВАНЕ НА РОДЕН ЕЗИК”

Продължителност:  16 часа
Форма на обучение: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна 

”Бизнес и публични комуникации” 
”Водене на кореспонденция” 
”Ефективни схеми за търсене на работа“
”Подготовка за явяване на конкурс за работа” 
”Подобряване на презентанивните умения” 
УМЕНИЯ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ - основни комуникативни умения, свързани с  общуване в делова среда
”Работа в екип и лидерство” 
”Събиране и обработване на информация” 
”Умения за разговор по телефона”