Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

„ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Продължителност: 30 часа
Форма на обучение: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна

„Предприемачество“
„Основи на корпоративната социална отговорност“
„Умения за планиране и ръководене на проекти“
„Усъвършенстване на умения за подготовка и разработване на проекти“
”Обща икономическа култура”

„ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Продължителност:  30 часа
Форма на обучение: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна

„Предприемачество“
„Основи на корпоративната социална отговорност“
„Умения за планиране и ръководене на проекти“
„Усъвършенстване на умения за подготовка и разработване на проекти“
”Обща икономическа култура”