Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите трябва да:

  •  имат завършено основно образование (8-ми клас);
  •  навършени 18 години към момента на кандидатстване;